Over
Bij de foto


Ik bij het plaatsnaambord van Piltdown.

Daar is ooit een menselijk

fossiel gevonden dat bewees dat

(a) onze evolutie is begonnen met het brein;

(b) de eerste mens een Engelsman was.


De foto is uit een vorig leven.

Ik ben het dus niet,

maar een vroeger ik. Hij is gemaakt

door een vriendin die ik allang

uit het oog verloren ben.


Piltdown Man heeft nooit bestaan.

Het fossiel was vals,

de vervalser bleef onbekend.

Wat hij wilde bewijzen is niet waar.

In het dorp is van deze geschiedenis

naar verluidt niets meer terug te vinden.

Ik ben overigens nooit verder gekomen

dan dat plaatsnaambord.